Warto zwrócić uwagę podczas instalowania wciągnik elektryczny łańcuchowy
- Aug 04, 2018 -

201631884622479.jpg

 

Wydajność wciągnik elektryczny łańcuchowy jest dobry, niezawodność jest wysoka i niska awaryjność jest ważnym powodem większości ludzi, aby go wybrać. Wysoka wydajność można zapewnić, efektywności i bezpieczeństwa elektrycznego podnośnika w pracy, ale przed pierwszym użyciem wciągnik elektryczny łańcuchowy, istnieje wiele rozważań kroki instalacji, które wymagają uwagi użytkownika.

 

Po pierwsze przede wszystkim, instalacji wciągnik elektryczny łańcuchowy musi najpierw zainstalować łańcuchową.

 

Po drugie Podłącz przewód zasilający.

Podczas podłączania przewodu zasilania, zasilanie musi wcześniej wyłączone. W tym samym czasie uziemienie powinny być dobrze uziemione, w przeciwnym razie operator może czuć porażenia prądem podczas dotykania podnośnik lub jakiejkolwiek części łańcucha.

 

Po trzecie, do smarowania łańcucha obciążenia elektrycznego podnośnika
Stopień smarowanie łańcucha jest istotnym czynnikiem wpływającym na trwałość łańcucha. Smarowanie łańcucha w sposób terminowy i skuteczny do zapewnienia skutecznej eksploatacji łańcucha.


Po czwarte sprawdzić układ łańcuch

Wciągniki elektryczne łańcuchowe wielorzędowe upewnij się, że dolną ramę haka nie przewrócił. Jeśli odwrócony, przywrócić go do normalnego stanu i upewnij się, że połączeń lutowanych łańcucha są wyrównane. Nigdy nie powiesić obciążenie na podnośniku owinięte łańcuchem.


Wreszcie Sprawdź napięcie robocze
Ponieważ wciągnik elektryczny łańcuchowy jest dostarczane z fabrycznie o napięcie określone przez użytkownika lub wyższe napięcie (dla podwójnego napięcia tylko), takich jak 230/460V, sprawdzić okablowanie i upewnij się, że napięcie zasilania jest spełnione. Jeśli nie, zapoznaj się z instrukcjami, aby skorygować do spełnienia wymagania wymagane napięcie robocze.


Porady: Instalowanie elektrycznego podnośnika. Jeśli jest on użytkowany pod niewłaściwym napięciem, może spowodować poważne uszkodzenie elektrycznego podnośnika. Aby temu zapobiec, należy zapewnić, że okablowanie spełnia wymagania potrzebne zasilanie.