Podnośnik elektryczny koło pasowe codziennej kontroli i konserwacji środków ostrożności
- Jul 27, 2018 -


2b80d2695b54cdd6659c8da970f34820.jpg


Podnośnik elektryczny podnosi obiektu poprzez zawiesia złożone koła pasowe, lin i haków. W związku z tym kontrola i konserwacja koła pasowego może być wzmocniony od następujące aspekty zapobiegania wypadkom.

 

1. podczas rutynowej konserwacji jest ważne, aby sprawdzić, czy jest crack w koło pasowe. Mogą być również obserwowane przez lupę. Jeśli pęknięcie jest znaleziono, to należy usunąć natychmiast. Zabronione jest, aby kontynuować korzystanie z pęknięć.

2. Sprawdź, czy istnieje poważne tarcie między rowku koła koło pasowe i liny, i istnieje nie liny rowków.

3. sprawdzić poziom zużycia koła pasowego. Jeśli przekracza zakres zużycia dozwolone przez projekt, to powinny być usuwane natychmiast. Zastąpić nowym koło pasowe do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.

4. Sprawdź, czy oś koła pasowego jest dobrze podłączony, czy obroty elektrobębna jest elastyczny i czy istnieje anormalny. Powinny być ustalane raz w miesiącu i koła pasowe powinny być smarowane, aby zapewnić dobre warunki pracy.